Wij maken Nederland mooier

'Thuis'

omdat wij vinden dat iedereen in een fijne omgeving moet kunnen wonen en omdat ‘zich thuis voelen’ betekent ‘onderdeel zijn van je omgeving, deel uitmaken van het geheel.'

'Makers'

omdat wij zo’n omgeving willen creëren, een omgeving waarin mensen waardevol kunnen wonen en waar iedereen zich thuis kan voelen. Dat doen we natuurlijk door duurzaam te ontwikkelen en te bouwen, kwaliteit te leveren en formules te realiseren die aansluiten bij wat mensen nodig hebben. Maar ook door in overleg met alle betrokkenen vanaf het begin een omgeving zo in te richten dat de bewoner of gebruiker van deze ruimte zich welkom, veilig en gewaardeerd voelt.

Het werk van Thuismakers

Het ontwikkelen van een woonomgeving waar passende zorg geleverd kan worden begint met de behoefte van onze klanten een nieuwe woonomgeving te creëren voor hun doelgroep: mensen met een zorgvraag. We starten met de acquisitie van een bouwlocatie of een bestaand pand dat geschikt is voor herbestemming. Al in deze fase is afstemming met diverse stakeholders belangrijk. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan gemeentes en omwonenden.

Het proces vervolgt met het uitwerken van het programma van eisen, het doen van een haalbaarheidsstudie en de aanvraag van vergunningen, waarbij continu overleg met de klant plaatsvindt. Hierna volgt de fase van ontwerpen, waarbij nauw wordt samengewerkt met architecten, constructeurs, installatietechnisch adviseurs en aannemers.

Onze projectontwikkelaars zijn gedurende het hele proces de interne en externe projectmanager; zij brengen partijen met elkaar in verbinding en bewaken de voortgang qua tijd, kwaliteit en kosten.
Ze zijn bij een project betrokken van begin tot en met de oplevering. Ook tijdens de exploitatie blijven we betrokken; we zijn het aanspreekpunt voor beheer en onderhoud van de panden.

Het type woonomgevingen dat wordt gecreëerd kan in omvang enorm variëren. Zo ontwikkelen wij kleinschalige woonhuizen voor ouderen met dementie, maar ook grotere woonzorgomgevingen voor mensen met andersoortige problematiek en daarmee andersoortige zorgbehoefte.

Die zorgbehoefte binnen de huizen staat bij Thuismakers centraal. Wij streven naar optimale kwaliteit voor een goede prijs, zodat de uiteindelijke bewoners zich veilig en vertrouwd, kortom THUIS voelen.

Werken bij Thuismakers
Meer weten?

Zoek op trefwoord...